Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

AVONOVA -
DIN PARTNER I HELA SVERIGE

Avonova är en rikstäckande leverantör av företagshälsa, dels genom våra egna mottagningar, men också att vi inom koncernen har avtal med samarbetspartner genom vårt nätverk Avonova Partner. Detta innebär att vi täcker in - och kan erbjuda Er kvalificerad företagshälsa över hela Sverige.

Vision       ”Sveriges närmaste företagshälsa”
Mission    ”Vi skapar effektiv frisknärvaro”
Affärsidé  ”Att leverera kraft till medarbetare, ledare, företag och organisationer för framgång
och lönsamhet.”

Avonova arbetar utifrån synen att ett modernt och framåtsträvande hälsoarbete lönar sig. Att välmående personal ger bättre affärer, stärker varumärket, ökar attraktions- och konkurrenskraften samt chanserna att rekrytera och behålla kompetensen inom företaget. Avonova är den primära drivkraften i processen att skapa välmående hos Er genom att erbjuda progressiva lösningar för modern hantering av hälsotjänster. Vi ger såväl medarbetarna som organisationen verktyg och förutsättningar att lyckas med ett framgångsrikt hälsoarbete.

 

Information om Ebola
Information från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
2014-10-30 | Läs mer...

Semestertider

2014-07-02 | Läs mer...

Arkiv

Krisjour